Vivian Zhu

Vivian Zhu

Senior Director of Business Development, West China

  • Chongqing, China | China