Vivian Zhu

Vivian Zhu

Head of Industrial, Chengdu

  • Chengdu, China | China