Summer Zhang

Summer Zhang

Head of Property & Asset Management, Hangzhou

  • Hangzhou, China | China