Summer Zhang

Summer Zhang

Head of Property and Asset Management, Hangzhou and Nanjing

  • Hangzhou, China | China