Petrel Zhang

Petrel Zhang

Head of Property and Asset Management, Guangzhou

  • Guangzhou | China