Skip Ribbon Commands
Skip to main content

国家管理层

​国家管理层

Kin Keung Fung 
冯建强
大中华区董事总经理
+852 2846 5001
kinkeung.fung@ap.jll.com
Eddie Ng 
吴允燊  (简历)
华东区董事总经理
+86 21 6133 5556
eddie.ng@ap.jll.com
Julien Zhang 
张莹 
华北区董事总经理
+86 10 5922 1300
julien.zhang@ap.jll.com 

Sheng Chiao​
乔裕生  (简历)
华西区董事总经理
+86 29 8932 9858
sheng.chiao@ap.jll.com
Jex Ng 
吴仲豪
华南区董事总经理
+86 20 2338 8188
jex.ng@ap.jll.com

Michael Hart
何迈可
天津董事总经理
+86 22 8319 2233
michael.hart@ap.jll.com
Edward Xia.jpg 
夏春毅
深圳董事总经理
+86 755 2388 7688
edward.xia@ap.jll.com
Kevin-Chan.jpg 
陈健 
南京董事总经理
+86 25 8966 0628
kevin.chan@ap.jll.com
Bai Lu 
白路
青岛董事总经理
+86 532 8579 5800*801
lu.bai@ap.jll.com

Michael Wang
王刚 ​
沈阳董事总经理​
+86 24 3109 1300
michael.wang@ap.jll.com

Shelly Xie
谢凌​ (简历​)
​​成都董事总经理​
+86 28 6680 5012
shelly.xie@ap.jll.com 

Joseph Tsang
曾焕平​
香港董事总经理​
+852 2846 5000
joseph.tsang@ap.jll.com

tony-chao.jpg
赵正义​
台湾董事总经理​
+886 2 8758 9808
tony.chao@ap.jll.com

何乐晔 ​ 
何乐晔 ​
重庆董事总经理

leye.he@ap.jll.com

武汉董事总经理
 曾纪欣​
 ​武汉董事总经理​
 +86 27 5959 2188
 rayman.tseng@ap.jll.com 

Eric Xin
辛毅(简历​)
杭州董事总经理​
+86 571 2809 3791
eric.xin@ap.jll.com​

Gregory Ku
古嘉豪 ​
澳门董事总经理​
+853 2871 8822
gregory.ku@ap.jll.com